Kreiptis dėl paskolos internetu šiomis dienomis yra kur kas paprasčiau nei kada nors iki šiol. Dabar nebėra jokios būtinybės keliauti į fizinius kredito bendrovių filialus, laukti klientų eilėse, pildyti daugybės dokumentų ir atlikti dar daug kitų papildomų veiksmų. Kadangi paraišką paskolai gauti galima pateikti nuotoliniu būdu, viskas tampa kur kas paprasčiau ir lengviau.

Šiuolaikinės valstybės, imdamosios viešųjų socialinių programų arba išleisdamos milžiniškas sumas gynybos reikalams, dažniausiai nebegali kompensuoti savo išlaidų mokesčiais gaunamomis pajamomis. Jei kuri nors vyriausybė ketintų verstis vien mokesčiais, ji turėtų nustatyti didelius mokesčių tarifus, siekdama gauti reikiamų pajamų, o tai neišvengiamai sukeltų žmonių nepasitenkinimą, sutrikdytų gamybą ir atsirastų vidaus neramumų pavojus.Valstybėms paprastai nesudaro sunkumų rasti kas paskolins joms pinigų. Dažniausiai skolinamasi išleidžiant obligacijas - vertybinius skolos popierius.

Todėl dauguma vyriausybių, kai jos turi apmokėti savo padidėjusias išlaidas, skolinasi dalį lėšų. Kainų kilimo sąlygomis vyriausybei, tai gali išeiti į naudą, taip teigia www.kreditus.lt ekspertai. Palūkanos už tokias paskolas būna fiksuotos, ir mokėjimai skolintojams sudaro mažesnę nacionalinių pajamų dalį, negu sudarytų pasiskolinimo momentu.

euro daug

Šiuolaikinės vyriausybės naudoja sveiką principą — pastovios ir nuolatinės išlaidos turi būti finansuojamos pajamomis iš mokesčių, o ypatingos išlaidos, tokios kaip šalies išvystymo, įmonių nacionalizavimo arba specialių; gynybinių programų finansavimas, turi būti kompensuojamos trumpalaikiu įsiskolinimu arba ilgalaikėmis paskolomis.

bankasVisos banko paskolos ir investicijos yra vadinamos banko kreditu. Banko kreditas sudaro banko balanso aktyvus (pajamas duodančius), t.y. visų aktyvų suma minus grynieji pinigai ir rezervo sąskaitos.

banko kreditas yra lygus banko indėliams iki pareikalavimo, santaupoms ir terminuotiems indėliams minus taikomi rezervai, priklausantys nuo indėlių. Tai yra tikslu, jeigu ignoruosime kapitalo sąskaitą. Kol kapitalo sąskaita nėra reikšmingai susijusi su paskolų šaltiniais, tol analizuojant galima į ją nekreipti dėmesio.

Ši sąveika leidžia vystyti kitą multiplikatorių – banko kredito multiplikatorių. Banko kreditų pakitimai priklauso nuo pinigų bazes pakitimų.

Banko paskolos yra banko klientų skolos, kurios naudojamos komercinėms priemonėms, nekilnojamam turtui įsigyti, vartojimui. Paskolos gali būti suteiktos tiesiai skolintojui, jas naudojančiam investicijoms ir vertybiniams popieriams, išleidžiamiems nebūtinai reguliariai bendraujant su banku. Vertybiniai popieriai gali būti išleisti valstybės, vietinės valdžios, iždo ar privačių kompanijų. Tipišką banko paketą sudarytų apie 60% paskolų ir 20% investicijų.